Cialis® Türkiye Distribütörü

Cialis İçeriği

CIALIS (tadalafil), siklik guanozin monofosfat (cGMP) -spesifik fosfodiesteraz tip 5’in (PDE5) seçici bir inhibitörüdür. Tadalafil ampirik formülüne sahiptir 22 , H 19 , N 3 O 4 389.41 bir molekül ağırlığına tekabül etmektedir. Yapısal formül:

Kimyasal tanımı pirazino [1 ‘;, 2’;: 1,6] pirido [3,4-b] indol-1,4-dion, 6- (1,3-benzodioksol-5-il) 2,3 6,7,12,12a-heksahidro-2-metil-, (6R, 12aR) -. Suda pratik olarak çözünmeyen ve etanolde çok az çözünür olan kristalimsi bir katıdır.

CIALIS oral uygulama için badem şekilli tabletler olarak mevcuttur. Her tablet 2.5, 5, 10 veya 20 mg tadalafil ve aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz, hipromelloz, demir oksit, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, sodyum lauril sülfat, talk, titanyum dioksit ve triasetin.

BELİRTEÇLER

Erektil Disfonksiyon

CIALIS®, erektil disfonksiyonun (ED) tedavisi için endikedir.

İyi huylu prostat hiperplazisi

CIALIS, iyi huylu prostat hiperplazisinin (BPH) belirti ve semptomlarının tedavisi için endikedir.

Erektil Disfonksiyon Ve Benign Prostat Hiperplazisi

CIALIS, ED tedavisi ve BPH (ED / BPH) belirti ve semptomları için endikedir.

Kullanım Sınırlaması

CIALIS, BPH tedavisini başlatmak için finasterid ile birlikte kullanılırsa, CIALIS’in artımlı yararı 4 haftadan 26 haftaya kadar azaldığı ve CIALIS’in 26 haftadan fazla artmış yararı bilinmediği için bu tür bir kullanım 26 haftaya kadar önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

CIALIS tabletlerini bölmeyin; tüm doz alınmalıdır.

Erektil Disfonksiyonda Gerektiği Şekilde Kullanım İçin CIALIS

 • Çoğu hastada gerektiği gibi kullanım için önerilen CIALIS başlangıç ​​dozu, beklenen cinsel aktiviteden önce alınan 10 mg’dır.
 • Bireysel etkinlik ve tolere edilebilirliğe bağlı olarak doz 20 mg’a arttırılabilir veya 5 mg’a düşürülebilir. Çoğu hastada önerilen maksimum dozlama sıklığı günde bir kezdir.
 • Gerektiğinde kullanım için CIALIS’in, dozlamayı takiben 36 saate kadar plaseboya kıyasla erektil fonksiyonu iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu nedenle, hastalara CIALIS’in optimal kullanımı hakkında tavsiyelerde bulunurken, bu dikkate alınmalıdır.

Erektil Disfonksiyon için günde bir kez CIALIS

 • Günde bir kez kullanım için önerilen CIALIS başlangıç ​​dozu, cinsel aktivitenin zamanlamasına bakılmaksızın her gün yaklaşık olarak aynı saatte alınan 2.5 mg’dır.
 • Günde bir kez kullanım için CIALIS dozu, bireysel etkinlik ve tolere edilebilirliğe bağlı olarak 5 mg’a çıkarılabilir.

Benign prostat hiperplazisi için günde bir kez CIALIS

 • Günde bir kez kullanım için önerilen CIALIS dozu, her gün yaklaşık olarak aynı zamanda alınan 20 mg’dır.
 • BPH tedavisi CIALIS ve finasterid ile başlatıldığında, günde bir kez kullanım için önerilen CIALIS dozu, 26 haftaya kadar her gün yaklaşık aynı saatte alınan 20mg’dır.

Erektil Disfonksiyon ve Benign Prostat Hiperplazisi İçin Günlük Bir Kez CIALIS

Cialis İçeriği

Günde bir kez kullanım için önerilen CIALIS dozu, cinsel aktivitenin zamanlamasına bakılmaksızın, her gün yaklaşık olarak aynı zamanda alınan 20 mg’dır.

Gıda ile Kullanım

CIALIS, gıdaya bakılmaksızın alınabilir.

Belirli Popülasyonlarda Kullanım

Böbrek yetmezliği

CIALIS Gerektiği gibi Kullanmak İçin

 • Kreatinin klerensi 30 ila 50 mL / dak: Günde bir kereden fazla olmayan 5 mg’lık bir başlangıç ​​dozu önerilir ve maksimum doz her 48 saatte bir defadan fazla olmayan 10 mg’dır.
 • Kreatinin klerensi 30 mL / dak’dan az veya hemodiyalizde : Maksimum doz her 72 saatte bir defadan fazla 20 mg’dır.

Günde Bir Kez Kullanım İçin CIALIS

Erektil Disfonksiyon
 • Kreatinin klerensi 30 mL / dak’dan az veya hemodiyalizde: Günde bir kez kullanım için CIALIS önerilmez.
Benign Prostat Hiperplazisi ve Erektil Disfonksiyon / Benign Prostat Hiperplazisi
 • Kreatinin klerensi 30 ila 50 mL / dak: 5 mg’lık bir başlangıç ​​dozu önerilir. Bireysel yanıta bağlı olarak 20 mg’a bir artış düşünülebilir.
 • Kreatinin klerensi 30 mL / dak’dan az veya hemodiyalizde: Günde bir kez kullanım için CIALIS önerilmez.
Karaciğer yetmezliği

CIALIS Gerektiği gibi Kullanmak İçin

 • Hafif veya orta (Child Pugh Sınıf A veya B): Doz günde bir kez 10 mg’ı geçmemelidir. CIALIS’in günde bir kez kullanımı, karaciğer yetmezliği olan hastalarda kapsamlı bir şekilde değerlendirilmemiştir ve bu nedenle dikkatli olunması önerilir.
 • Şiddetli (Child Pugh Sınıf C): CIALIS kullanımı önerilmez.

Günde Bir Kez Kullanım İçin CIALIS

 • Hafif veya orta (Child Pugh Sınıf A veya B): Günde bir kez kullanım için CIALIS, karaciğer yetmezliği olan hastalarda kapsamlı olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, bu hastalara günde bir kez kullanım için CIALIS reçete edilirse dikkatli olunması önerilir.
 • Şiddetli (Child Pugh Sınıf C): CIALIS kullanımı önerilmez.

Cialis İçeriği hakkında merak ettiğiniz diğer konular hakkında müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz 7/24 siz değerli müşterilerimize hizmet vermek için burdalar.