Cialis® Türkiye Distribütörü

Cialis Satın Al

1. Tıbbi ürünün adı

CIALIS * 2.5 mg, 5 mg, 10 mg ve 20 mg film kaplı tabletler.

2. Kalitatif ve kantitatif kompozisyon

Her 2.5 mg’lık tablet, 2.5 mg tadalafil içerir.

Bilinen etkiye sahip yardımcı madde: Kaplanmış her tablet 87 mg laktoz (monohidrat olarak) içerir.

Her 5 mg’lık tablet 5 mg tadalafil içerir.

Bilinen etkiye sahip yardımcı madde: Kaplanmış her tablet 121 mg laktoz (monohidrat olarak) içerir.

Her 10 mg’lık tablet 10 mg tadalafil içerir.

Bilinen etkiye sahip yardımcı madde: Kaplanmış her tablet 170 mg laktoz (monohidrat olarak) içerir.

Her 20 mg’lık tablet 20 mg tadalafil içerir.

Bilinen etkiye sahip yardımcı madde: Kaplanmış her tablet 233 mg laktoz (monohidrat olarak) içerir.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1’e bakınız.

3. Farmasötik form

Film kaplı tablet (tablet).

2.5 mg tabletler, bir tarafta ‘C2‘ olarak işaretlenmiş açık turuncu-sarı ve badem şekilli tabletlerdir.

5 mg’lık tabletler, bir tarafta ‘C5‘ olarak işaretlenmiş açık sarı ve badem şekilli tabletlerdir.

10 mg’lık tabletler, bir tarafta ‘C10‘ olarak işaretlenmiş açık sarı ve badem şekilli tabletlerdir.

20 mg tabletler, bir tarafında ‘C20‘ olarak işaretlenmiş sarı ve badem şekilli tabletlerdir.

4. Klinik bilgiler

4.1 Terapötik endikasyonlar

Yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi.

Tadalafilin erektil disfonksiyon tedavisinde etkili olabilmesi için cinsel uyarım gereklidir.

Sadece 5 mg: Yetişkin erkeklerde iyi huylu prostat hiperplazisinin belirti ve semptomlarının tedavisi.

CIALIS kadınların kullanımı için endike değildir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

ilaç miktarları bilgisi

Yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyon

Genel olarak, önerilen doz, beklenen cinsel aktiviteden önce ve yiyecek olsun veya olmasın 10 mg’dır.

10 mg tadalafil yeterli bir etki oluşturmayan hastalarda 20 mg denenebilir. Cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce alınabilir.

Maksimum doz sıklığı günde bir kezdir.

Tadalafil 10 ve 20 mg, beklenen cinsel aktiviteden önce kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve sürekli günlük kullanım için önerilmez.

Sık sık CIALIS kullanımını öngören hastalarda (yani, haftada en az iki kez), en düşük dozda CIALIS dozlarına sahip bir rejim, hasta seçimine ve doktorun kararına bağlı olarak uygun kabul edilebilir.

Bu hastalarda, önerilen doz günde yaklaşık bir saatte günde bir kez alınan 5 mg’dır. Bireysel tolere edilebilirliğe bağlı olarak doz günde bir kez 2.5 mg’a düşürülebilir.

Günlük rejimin sürekli kullanımının uygunluğu periyodik olarak yeniden değerlendirilmelidir.

Yetişkin erkeklerde iyi huylu prostat hiperplazisi (sadece tadalafil 5 mg)

Önerilen doz 5 mg’dır, yemekle birlikte veya yemeksiz her gün yaklaşık aynı saatte alınır. Hem benign prostat hiperplazisi hem de erektil disfonksiyon için tedavi edilen yetişkin erkekler için önerilen doz da her gün yaklaşık aynı saatte 5 mg’dır. İyi huylu prostat hiperplazisi tedavisi için 5 mg tadalafil tolere edemeyen hastalar, iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisi için tadalafil 2.5 mg’ın etkinliği gösterilmediği için alternatif bir tedavi düşünmelidir.

Özel Nüfuslar

Yaşlı Erkekler

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Böbrek yetmezliği olan erkekler

Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar için önerilen maksimum doz 20 mg’dır.

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda, hem erektil disfonksiyonun hem de benign prostat hiperplazisinin tedavisi için günde bir kez 2.5 veya 5 mg tadalafil dozlaması önerilmez.

Karaciğer yetmezliği olan erkekler

İsteğe bağlı CIALIS kullanılarak erektil disfonksiyonun tedavisi için önerilen CIALIS dozu, beklenen cinsel aktiviteden önce ve yiyecek olsun veya olmasın 10 mg’dır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh sınıf C) CIALIS’in güvenliği hakkında sınırlı klinik veri vardır; reçete edilirse, reçete yazan hekim tarafından dikkatli bir bireysel yarar / risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalara 10 mg tadalafil’den daha yüksek dozların verilmesi hakkında mevcut veri yoktur.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda hem ereksiyon bozukluğu hem de iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisi için günde bir kez dozlama değerlendirilmemiştir; bu nedenle reçete edilirse, reçete yazan hekim tarafından dikkatli bir bireysel yarar / risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Diyabetli Erkekler

Diyabetik hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon

Pediatrik popülasyonda erektil disfonksiyon tedavisi ile ilgili CIALIS’in uygun bir kullanımı yoktur.

Uygulama şekli

CIALIS, oral kullanım için 2.5, 5, 10,20 ve 100 mg film kaplı tabletler halinde mevcuttur.

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya bölüm 6.1’de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

Klinik çalışmalarda, tadalafilin nitratların hipotansif etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Bunun nitratların ve tadalafilin nitrik oksit / cGMP yolu üzerindeki kombine etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle, herhangi bir organik nitrat kullanan hastalara CIALIS uygulaması kontrendikedir .

CIALIS, cinsel aktivitesi tavsiye edilemeyen kalp hastalığı olan erkeklerde kullanılmamalıdır. Doktorlar, önceden var olan kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda potansiyel cinsel aktivite riskini göz önünde bulundurmalıdır.

Aşağıdaki kardiyovasküler hastalığı olan hasta grupları klinik çalışmalara dahil edilmedi ve bu nedenle tadalafil kullanımı kontrendikedir:

– son 90 gün içinde miyokard enfarktüsü geçiren hastalar,

– cinsel ilişki sırasında dengesiz angina veya anjinası olan hastalar,

– son 6 ay içinde New York Kalp Derneği Sınıf 2 veya daha büyük kalp yetmezliği olan hastalar,

– kontrolsüz aritmiler, hipotansiyon (<90/50 mm Hg) veya kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalar,

– son 6 ay içinde inme geçiren hastalar.

CIALIS, bu bölümün önceki PDE5 inhibitörüne maruz kalmasıyla bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın, arteriitik olmayan ön iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle bir gözde görme kaybı olan hastalarda kontrendikedir.

Tadalafil dahil PDE5 inhibitörlerinin, riociguat gibi guanilat siklaz uyarıcıları ile birlikte uygulanması, semptomatik hipotansiyona yol açabileceğinden kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

CIALIS ile tedaviden önce

Farmakolojik tedavi düşünülmeden önce erektil disfonksiyon veya iyi huylu prostat hiperplazisini teşhis etmek ve altta yatan potansiyel nedenleri belirlemek için tıbbi öykü ve fizik muayene yapılmalıdır.

Erektil disfonksiyon için herhangi bir tedaviye başlamadan önce, doktorlar cinsel aktiviteyle ilişkili bir dereceye kadar kardiyak risk olduğu için hastalarının kardiyovasküler durumunu düşünmelidir. Tadalafil vazodilatör özelliklere sahiptir, bu da kan basıncında hafif ve geçici düşüşlere neden olur ve bu nedenle nitratların hipotansif etkisini güçlendirir.

Erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi, altta yatan potansiyel nedenlerin belirlenmesini ve uygun bir tıbbi değerlendirmenin ardından uygun tedavinin tanımlanmasını içermelidir. Pelvik cerrahi veya sinir koruyucu olmayan radikal prostatektomi geçiren hastalarda CIALIS’in etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Tadalafil 5 mg – Benign prostat hiperplazisi için tadalafil ile tedaviye başlamadan önce hastalar prostat karsinomunun varlığını ekarte etmek için incelenmeli ve kardiyovasküler durumlar için dikkatle değerlendirilmelidir

Kardiyovasküler

Miyokard enfarktüsü, ani kardiyak ölüm, kararsız angina pektoris, ventriküler aritmi, inme, geçici iskemik ataklar, göğüs ağrısı, çarpıntı ve taşikardi gibi ciddi kardiyovasküler olaylar, pazarlama sonrası ve / veya klinik çalışmalarda bildirilmiştir. Bu olayların bildirildiği hastaların çoğunda önceden var olan kardiyovasküler risk faktörleri vardı. Bununla birlikte, bu olayların doğrudan bu risk faktörleri, CIALIS, cinsel aktivite veya bu veya diğer faktörlerin bir kombinasyonu ile doğrudan ilişkili olup olmadığını kesin olarak belirlemek mümkün değildir.

Tadalafil 2.5 mg ve 5 mg – Eşlik eden antihipertansif tıbbi ürünler alan hastalarda, tadalafil kan basıncında düşüşe neden olabilir. Tadalafil ile günlük tedaviye başlarken, antihipertansif tedavinin olası doz ayarlaması için uygun klinik düşünceler verilmelidir.

Alfa 1 blokerleri alan hastalarda , CIALIS’in eşzamanlı uygulanması bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona neden olabilir (bkz. Bölüm 4.5). Tadalafil ve doksazosin kombinasyonu önerilmez.

Vizyon

CIALIS ve diğer PDE5 inhibitörlerinin alımı ile bağlantılı olarak görsel kusurlar ve NAION vakaları bildirilmiştir. Gözlemsel verilerin analizi, tadalafil veya diğer PDE5 inhibitörlerine maruz kaldıktan sonra erektil disfonksiyonu olan erkeklerde akut NAION riskinin arttığını göstermektedir. Bu, tadalafil’e maruz kalan tüm hastalar için geçerli olabileceğinden, hastaya ani görsel kusur durumunda CIALIS almayı bırakması ve derhal bir doktora danışması gerektiği bildirilmelidir.

Azalan veya ani işitme kaybı

Tadalafil kullanımından sonra ani işitme kaybı vakaları bildirilmiştir. Bazı vakalarda (yaş, diyabet, hipertansiyon ve önceki işitme kaybı geçmişi gibi) başka risk faktörleri bulunmasına rağmen, hastalara tadalafil almayı bırakmaları ve ani bir azalma veya işitme kaybı durumunda derhal tıbbi yardım almaları tavsiye edilmelidir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği (tadalafil 2.5 mg ve 5 mg)

Cialis satın al Artan tadalafil maruziyeti (EAA), sınırlı klinik deneyim ve diyaliz yoluyla klerensi etkileme yeteneğinden yoksun olduğu için, ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda günde bir kez CIALIS dozu önerilmemektedir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) tek doz CIALIS uygulamasının güvenliği hakkında sınırlı klinik veri vardır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde bir kez uygulama değerlendirilmemiştir. CIALIS reçete edilirse, reçete yazan hekim tarafından dikkatli bir bireysel yarar / risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği (tadalafil 10 mg ve 20 mg)

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) tek doz CIALIS uygulamasının güvenliği hakkında sınırlı klinik veri vardır. CIALIS reçete edilirse, reçete yazan hekim tarafından dikkatli bir bireysel yarar / risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Priapizm ve penisin anatomik deformasyonu

4 saat veya daha uzun süren ereksiyon yaşayan hastalar derhal tıbbi yardım almalıdır. Priapizm hemen tedavi edilmezse, penis dokusu hasarı ve kalıcı güç kaybı meydana gelebilir.

CIALIS, penisin anatomik deformasyonu olan hastalarda (angulasyon, kavernosal fibroz veya Peyronie hastalığı gibi) veya onları priapizme (orak hücre anemisi, multipl miyelom veya lösemi) yatkın hale getirebilecek rahatsızlıkları olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. ).

CYP3A4 inhibitörleri ile kullanım

Tıbbi ürünler birleştirilirse artan tadalafil maruziyeti (AUC) gözlemlendiğinden, güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin) kullanan hastalara CIALIS reçete edilirken dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Erektil disfonksiyon için CIALIS ve diğer tedaviler

CIALIS ve diğer PDE5 inhibitörlerinin kombinasyonlarının veya erektil disfonksiyon için diğer tedavilerin güvenliği ve etkinliği araştırılmamıştır. Bu tür kombinasyonlarda hastalar CIALIS kullanmamaları konusunda bilgilendirilmelidir.

Laktoz

CIALIS laktoz içerir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir kalıtsal problemleri olan hastalar bu tıbbi ürünü almamalıdır.

4.5.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Etkileşim çalışmaları, aşağıda belirtildiği gibi 10 mg ve / veya 20 mg tadalafil ile gerçekleştirildi. Sadece 10 mg tadalafil dozunun kullanıldığı etkileşim çalışmaları ile ilgili olarak, yüksek dozlarda klinik olarak anlamlı etkileşimler tamamen göz ardı edilemez.

Diğer Maddelerin Tadalafil Üzerine Etkileri

Sitokrom P450 inhibitörleri

Tadalafil esas olarak CYP3A4 tarafından metabolize edilir. CYP3A4 için seçici bir inhibitörü olan ketokonazol (günlük 200 mg), artan tadalafil (10 mg) maruz kalma (AUC), 2-kat ve C maks EAA ve Cı göre% 15, en fazla tek başına tadalafil değerleri. Ketokonazol (günde 400 mg) tadalafil (20 mg) maruziyetine (EAA) 4 kat ve Cmaks’ı % 22 arttırdı . CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve bir inhibitörü, artan tadalafil (20 mg) maruz kalma (AUC) bir ritonavir, bir proteaz inhibitörü (günde iki kez 200 mg), Cı herhangi bir değişiklik ile 2 kat max.

Spesifik etkileşimler araştırılmamış olmasına rağmen, sakinavir gibi diğer proteaz inhibitörleri ve eritromisin, klaritromisin, itrakonazol ve greyfurt suyu gibi diğer CYP3A4 inhibitörleri, plazma konsantrasyonlarını arttırmaları beklendiği için dikkatle birlikte uygulanmalıdır. tadalafil (bkz. bölüm 4.4). Sonuç olarak, bölüm 4.8’de listelenen advers reaksiyonların insidansı arttırılabilir.

Taşıyıcılar

Tadalafilin düzenlenmesinde taşıyıcıların (örneğin, p-glikoproteinin) rolü bilinmemektedir. Bu nedenle, taşıyıcıların inhibisyonunun aracılık ettiği ilaç etkileşimleri potansiyeli vardır.

Sitokrom P450 indükleyicileri

Bir CYP3A4 indükleyicisi, rifampisin, tek başına tadalafil (10 mg) için AUC değerlerine göre tadalafil EAA değerini% 88 azalttı. Bu azaltılmış maruziyetin tadalafilin etkinliğini azaltması beklenebilir; azaltılmış etkinliğin büyüklüğü bilinmemektedir. Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi diğer CYP3A4 indükleyicileri de tadalafilin plazma konsantrasyonlarını azaltabilir.

Tadalafil’in Diğer Tıbbi Ürünler Üzerindeki Etkileri

Klinik çalışmalarda, tadalafilin (5, 10 ve 20 mg) nitratların hipotansif etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle, herhangi bir organik nitrat kullanan hastalara CIALIS uygulaması kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). 7 gün boyunca günlük 20 mg tadalafil ve 0.4 mg dilaltı nitrogliserin dozları alan 150 denek, çeşitli zamanlarda 24 saatten fazla sürdü ve 48 saat geçtikten sonra artık tespit edilemeyen bir klinik çalışmanın sonuçlarına dayanarak son tadalafil dozu.

Cialis Satın Al Bu nedenle, yaşamı tehdit eden bir durumda nitrat uygulamasının tıbbi olarak gerekli olduğu herhangi bir CIALIS dozu (2.5 mg-20 mg) reçete edilen bir hastada, nitrat uygulaması düşünülmeden önce son CIALIS dozundan sonra en az 48 saat geçmiş olmalıdır. Bu gibi durumlarda,

Antihipertansifler (kalsiyum kanal blokerleri dahil)

Doksazosin (günde 4 ve 8 mg) ve tadalafilin (günde 5 mg ve tek doz olarak 20 mg) birlikte uygulanması, bu alfa blokerin kan basıncını düşürücü etkisini önemli ölçüde artırır. Bu etki en az on iki saat sürer ve senkop dahil semptomatik olabilir. Bu nedenle, bu kombinasyon önerilmemektedir

Cialis Satın Al Sınırlı sayıda sağlıklı gönüllüde yapılan etkileşim çalışmalarında bu etkiler alfuzosin veya tamsulosin ile bildirilmemiştir. Bununla birlikte, herhangi bir alfa bloker ile tedavi edilen hastalarda ve özellikle yaşlılarda tadalafil kullanırken dikkatli olunmalıdır. Tedaviler minimum dozda başlatılmalı ve aşamalı olarak ayarlanmalıdır.

Klinik farmakoloji çalışmalarında, tadalafilin antihipertansif tıbbi ürünlerin hipotansif etkilerini artırma potansiyeli incelenmiştir. Kalsiyum kanal blokerleri (amlodipin), anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri (enalapril), beta-adrenerjik reseptör blokerleri (metoprolol), tiyazid diüretikleri (enalapril), beta-adrenerjik reseptör blokerleri (metoprolol), tiyazid diüretikleri (bendrofluazid) ve anjiyotensin II reseptör blokerleri (anatomi) dahil olmak üzere başlıca antihipertansif tıbbi ürünler incelenmiştir.

Tek başına veya tiazidler, kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerleri ve / veya alfa blokerleri ile kombinasyon halinde çeşitli tip ve dozlar). Tadalafil (10 mg, anjiyotensin II reseptör blokerleri ve 20 mg dozun uygulandığı amlodipin ile yapılan çalışmalar hariç) bu sınıfların hiçbiriyle klinik olarak anlamlı bir etkileşime sahip değildi. Başka bir klinik farmakoloji çalışmasında, tadalafil (20 mg) 4 sınıfa kadar antihipertansif ile kombinasyon halinde çalışıldı.

Cialis satın al Birden fazla antihipertansif alan deneklerde, ayaktan kan basıncı değişikliklerinin kan basıncı kontrol derecesi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, tansiyonu iyi kontrol edilen çalışma denekleri, azalma minimaldir ve sağlıklı deneklerde görülenlere benzerdir. Kan basıncı kontrol edilmeyen çalışma deneklerinde, bu azalma deneklerin çoğunda hipotansif semptomlarla ilişkili olmasa da, azalma daha büyüktü.

Eşlik eden antihipertansif tıbbi ürünler alan hastalarda, tadalafil 20 mg, (alfa blokerler hariç – yukarıya bakın) genel olarak küçük ve klinik olarak anlamlı olması muhtemel olmayan bir kan basıncı düşüşüne neden olabilir. Faz 3 klinik çalışma verilerinin analizi, antihipertansif tıbbi ürünler içeren veya içermeyen tadalafil alan hastalarda advers olaylarda hiçbir farklılık göstermemiştir. Bununla birlikte, antihipertansif tıbbi ürünlerle tedavi edildiğinde hastalara kan basıncında olası bir düşüşle ilgili uygun klinik tavsiye verilmelidir.

Riociguat

Klinik öncesi çalışmalar, PDE5 inhibitörleri riociguat ile birleştirildiğinde ilave bir sistemik kan basıncı düşürücü etki göstermiştir. Klinik çalışmalarda, riociguat’ın PDE5 inhibitörlerinin hipotansif etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. İncelenen popülasyonda kombinasyonun klinik olarak olumlu bir etkisi yoktur. Riociguat’ın tadalafil dahil PDE5 inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

5- Alfa redüktaz inhibitörleri

BPH semptomlarının giderilmesinde 5 mg finasterid ile birlikte verilen tadalafil 5 mg plasebo artı 5 mg finasteride karşılaştırılan bir klinik çalışmada yeni advers reaksiyon tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, tadalafil ve 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin (5-ARI) etkilerini değerlendiren resmi bir ilaç-ilaç etkileşim çalışması yapılmadığından, tadalafil 5-ARI’lerle birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

CYP1A2 substratları (örn. Teofilin)

Klinik farmakoloji çalışmasında 10 mg tadalafil teofilin (seçici olmayan bir fosfodiesteraz inhibitörü) ile uygulandığında, farmakokinetik etkileşim yoktu. Tek farmakodinamik etki, kalp hızında küçük bir artış (3.5 vuru / dakika) idi. Bu etki küçük olmasına ve bu çalışmada klinik önemi bulunmamasına rağmen, bu tıbbi ürünleri birlikte uygularken göz önünde bulundurulmalıdır.

Etinilestradiol ve terbutalin

 Orjinal Cialis Tadalafilin, etinilestradiolün oral biyoyararlanımında bir artış ürettiği gösterilmiştir; bunun klinik sonucu belirsiz olmasına rağmen, terbutalinin oral uygulamasıyla benzer bir artış beklenebilir.

Alkol

Cialis Satın Al Alkol konsantrasyonları (ortalama maksimum kan konsantrasyonu% 0.08) tadalafil (10 mg veya 20 mg) ile birlikte uygulanmadan etkilenmemiştir. Ek olarak, alkol ile birlikte uygulandıktan 3 saat sonra tadalafil konsantrasyonlarında herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Alkol, alkolün emilim oranını en üst düzeye çıkaracak şekilde uygulandı (alkolden 2 saat sonraya kadar yemeksiz gece boyunca hızlı).

Tadalafil (20 mg), alkol tarafından üretilen ortalama kan basıncı düşüşünü artırmadı (80 kg’lık bir erkekte 0.7 g / kg veya yaklaşık 180 ml% 40 alkol [votka]), ancak bazı hastalarda postural baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyon gözlemledi. Tadalafil düşük dozda alkol (0.6 g / kg) ile uygulandığında, hipotansiyon gözlenmedi ve baş dönmesi sadece alkole benzer sıklıkta meydana geldi.

Sitokrom P450 metabolize tıbbi ürünler

Tadalafilin, CYP450 izoformları tarafından metabolize edilen tıbbi ürünlerin klerensinin klinik olarak anlamlı inhibisyonuna veya indüksiyonuna neden olması beklenmez. Çalışmalar tadalafilin CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 ve CYP2C19 dahil CYP450 izoformlarını inhibe etmediğini veya indüklemediğini doğruladı.

CYP2C9 substratları (örn. R-warfarin)

Tadalafilin (10 mg ve 20 mg) S-warfarin veya R-warfarin (CYP2C9 substratı) ‘na maruz kalma (AUC) üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi yoktur ve tadalafil, warfarinin neden olduğu protrombin zamanındaki değişiklikleri etkilememiştir.

Tadalafil (10 mg ve 20 mg), asetilsalisilik asidin neden olduğu kanama süresindeki artışı güçlendirmedi.

Antidiyabetik tıbbi ürünler

Antidiyabetik tıbbi ürünlerle spesifik etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

CIALIS kadınların kullanımı için endike değildir.

Gebelik

Gebe kadınlarda tadalafil kullanımından sınırlı veri vardır. Hayvan çalışmaları hamilelik , embriyonal / fetal gelişim, doğum veya doğum sonrası gelişim ile ilgili doğrudan veya dolaylı zararlı etkileri göstermemektedir (bkz. Bölüm 5.3). Bir önlem olarak, hamilelik sırasında Cialis Sipariş kullanımından kaçınılması tercih edilir.

Emzirme

Hayvanlarda mevcut farmakodinamik / toksikolojik veriler tadalafilin sütte atılımını göstermiştir. Emen çocuk için bir risk göz ardı edilemez. CIALIS SATIN AL emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Doğurganlık

Köpeklerde doğurganlığın bozulmasına işaret edebilecek etkiler görülmüştür. Sonraki iki klinik çalışma, bazı erkeklerde sperm konsantrasyonunda bir azalma görülmesine rağmen, bu etkinin insanlarda olası olmadığını göstermektedir (bkz. Bölüm 5.1 ve 5.3).

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CIALIS’in araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde ihmal edilebilir bir etkisi vardır. Klinik çalışmalarda plasebo ve tadalafil kollarında baş dönmesi raporlarının sıklığı benzer olmakla birlikte, hastalar araç veya makine kullanmadan önce CIALIS’e nasıl tepki verdiklerinin farkında olmalıdır.

<İstenmeyen etkiler

Güvenlik profilinin özeti

Erektil disfonksiyon veya iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisi için CIALIS alan hastalarda en sık bildirilen advers reaksiyonlar, artan CIALIS dozu ile insidansların arttığı baş ağrısı, dispepsi, sırt ağrısı ve miyaljidir. Bildirilen advers reaksiyonlar geçicidir ve genellikle hafif veya orta düzeydedir. Günde bir kez CIALIS dozlaması ile bildirilen baş ağrılarının çoğu tedaviye başlamanın ilk 10 ila 30 günü içinde görülür.

Advers reaksiyonların tablo halinde özeti

Cialis satın al Aşağıdaki tablo, erektil disfonksiyon ve günde bir kez isteğe bağlı ve günde bir kez tedavi için spontan raporlama ve plasebo kontrollü klinik çalışmalarda (CIALIS’te toplam 8022 hasta ve plaseboda 4422 hastadan oluşan) gözlenen advers reaksiyonları listelemektedir. prostat hiperplazisinin günlük tedavisi.

Sıklık kuralı: Çok yaygın (≥1 / 10), Ortak (≥1 / 100 ila <1/10), Yaygın olmayan (≥1 / 1,000 ila <1/100), Nadir (≥1 / 10,000 ila <1 / 1,000) , Çok Nadir (<1 / 10.000) ve Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

(1) Hastaların çoğunda önceden var olan kardiyovasküler risk faktörleri vardı.

(2) Pazarlama sonrası sürveyans, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda gözlenmeyen advers reaksiyonlar rapor etmiştir.

(3) Daha önce antihipertansif tıbbi ürünler alan hastalara tadalafil verildiğinde daha sık bildirilmektedir.

Seçilen advers reaksiyonların tanımı

Plasebo ile karşılaştırıldığında günde bir kez tadalafil ile tedavi edilen hastalarda EKG anormallikleri, özellikle sinüs bradikardisi insidansı bildirilmiştir. Bu EKG anormalliklerinin çoğu advers reaksiyonlarla ilişkili değildi.

Diğer özel popülasyonlar

Cialis satın al Erektil disfonksiyon tedavisi veya iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisi için klinik çalışmalarda tadalafil alan 65 yaş üstü hastalarda veriler sınırlıdır. Erektil disfonksiyon tedavisi için talep üzerine tadalafil ile yapılan klinik çalışmalarda, 65 yaşın üzerindeki hastalarda ishal daha sık bildirilmiştir. İyi huylu prostat hiperplazisi tedavisi için günde bir kez alınan 5 mg tadalafil ile yapılan klinik çalışmalarda, 75 yaşın üzerindeki hastalarda baş dönmesi ve ishal daha sık bildirilmiştir.

Doz aşımı ve tedavisi

Sağlıklı kişilere 500 mg’a kadar tekli dozlar verildi ve hastalara 100 mg’a kadar çoklu günlük dozlar verildi. Olumsuz olaylar düşük dozlarda görülenlere benzerdi.

Cialis satın al Doz aşımı durumunda, gerektiği gibi standart destekleyici önlemler alınmalıdır. Hemodiyaliz, tadalafil eliminasyonuna ihmal edilebilir bir katkıda bulunur.

Farmakolojik özellikleri

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Ürolojikler, Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar. ATC kodu: G04BE08.

Hareket mekanizması

Cialis Satın Al Tadalafil, siklik guanozin monofosfat (cGMP) -spesifik fosfodiesteraz tip 5’in (PDE5) seçici, geri dönüşümlü bir inhibitörüdür. Cinsel stimülasyon, nitrik oksidin lokal salınmasına neden olduğunda, PDE5’in tadalafil tarafından inhibisyonu, korpus kavernosumunda artmış cGMP seviyeleri üretir. Bu, düz kas gevşemesine ve penil dokulara kan girmesine ve böylece ereksiyona neden olur. Tadalafil’in, cinsel uyarılma olmadan erektil disfonksiyonun tedavisinde hiçbir etkisi yoktur.

Tadalafil 5 mg – PDE5 inhibisyonunun corpus cavernosum’daki cGMP konsantrasyonu üzerindeki etkisi, prostatın, mesanenin ve vasküler beslemesinin düz kasında da görülür. Elde edilen vasküler gevşeme, iyi huylu prostat hiperplazisi semptomlarının azaltıldığı mekanizma olabilecek kan perfüzyonunu arttırır. Bu vasküler etkiler mesane afferent sinir aktivitesinin inhibisyonu ve prostat ve mesanenin düz kas gevşemesi ile tamamlanabilir.

Farmakodinamik etkiler

In vitro çalışmalartadalafilin PDE5’in seçici bir inhibitörü olduğunu göstermiştir. PDE5, corpus cavernosum düz kas, vasküler ve viseral düz kas, iskelet kası, trombositler, böbrek, akciğer ve serebellumda bulunan bir enzimdir. Tadalafilin etkisi PDE5 üzerinde diğer fosfodiesterazlara göre daha etkilidir. Tadalafil PDE5 için kalp, beyin, kan damarları, karaciğer ve diğer organlarda bulunan PDE1, PDE2 ve PDE4 enzimlerinden 10.000 kat daha güçlüdür.

Tadalafil, kalp ve kan damarlarında bulunan bir enzim olan PDE3’e göre PDE5 için> 10.000 kat daha güçlüdür. PDE5’in PDE3 üzerinden bu seçiciliği önemlidir, çünkü PDE3 kardiyak kasılma ile ilgili bir enzimdir. Ek olarak, tadalafil, retinada bulunan ve fototransdüksiyondan sorumlu olan bir enzim olan PDE6’ya göre PDE5 için yaklaşık 700 kat daha güçlüdür.

Klinik etkinlik ve güvenlik

Sağlıklı deneklere uygulanan tadalafil, ayakta duran sistolik ve diyastolik kan basıncında (sırasıyla ortalama maksimum 0.2 / 4.6mmHg azalma) (sırasıyla maksimum 1.6 / 0.8mmHg ortalama maksimum azalma) plasebo ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark üretmedi. ) ve kalp atış hızında önemli bir değişiklik yok.

Tadalafilin görme üzerindeki etkilerini değerlendiren bir çalışmada, Farnsworth-Munsell 100-ton testi kullanılarak renk ayrımında (mavi / yeşil) bir bozulma tespit edilmedi. Bu bulgu, PDE5’e kıyasla PDE6 için tadalafilin düşük afinitesi ile tutarlıdır. Tüm klinik çalışmalarda, renk görme değişikliğinin raporları nadirdi (<% 0.1).

Erkeklerde, günlük olarak uygulanan CIALIS 10mg (bir 6 aylık çalışma) ve 20mg (bir 6 aylık ve bir 9 aylık çalışma) spermatogenezi üzerindeki potansiyel etkiyi değerlendirmek için üç çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların ikisinde, sperm sayısında ve tadalafil tedavisine bağlı olarak klinik olarak anlamlı olmayan konsantrasyonlarda azalma gözlenmiştir. Bu etkiler motilite, morfoloji ve FSH gibi diğer parametrelerdeki değişikliklerle ilişkili değildi.

Erektil disfonksiyon

Evde bir ortamda 1054 hastada, talep üzerine CIALIS’e yanıt verme süresini tanımlamak için üç klinik çalışma yapılmıştır. Tadalafil, erektil fonksiyonda istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme ve dozlamadan sonra 36 saate kadar başarılı cinsel ilişkiye sahip olma kabiliyetinin yanı sıra, dozlamadan 16 dakika sonra plaseboya kıyasla ereksiyon elde etme ve ereksiyon elde etme kabiliyetini gösterdi.

Omurilik yaralanmasına sekonder erektil disfonksiyonu olan 186 hastada (142 tadalafil, 44 plasebo) yapılan 12 haftalık bir çalışmada, tadalafil, tadalafil 10 ile tedavi edilen hastalarda ortalama deneklerin oranının başarılı denek oranına yol açarak erektil fonksiyonu önemli ölçüde geliştirdi veya Plasebo ile% 17’ye kıyasla% 48’lik 20 mg (isteğe bağlı esnek doz).

2 ila 100 mg’lık dozlarda Tadalafil, çeşitli şiddetlerde (hafif, orta, şiddetli), etiyolojileri, yaşları (aralık 21-86 yıl) ve etnik kökenleri olan erektil disfonksiyonlu hastalar dahil 3250 hastayı kapsayan 16 klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Hastaların çoğunda erektil disfonksiyon süresi en az 1 yıldır.

Genel popülasyonların birincil etkililik çalışmalarında, hastaların% 81’i CIALIS’in plasebo ile% 35’e kıyasla ereksiyonlarını iyileştirdiğini bildirmiştir. Ayrıca, tüm şiddet kategorilerinde erektil disfonksiyonu olan hastalar,% 45,% 42 ve plasebo ile karşılaştırıldığında% 45,% 42 ve% 19 ile karşılaştırıldığında sırasıyla CIALIS (% 86,% 83 ve% 72) için hafif, orta ve şiddetli% ereksiyon bildirdi. ). Birincil etkinlik çalışmalarında, cinsel ilişkilerin% 75’i CIALIS ile tedavi edilen hastalarda plasebo ile% 32’ye kıyasla başarılı olmuştur.

Tadalafilin günde bir kez 2.5, 5 ve 10 mg 3 dozlarında değerlendirilmesi için, başlangıçta çeşitli yaşlardaki (aralık 21-82 yaş) 853 hastayı ve çeşitli şiddetlerde (hafif, orta, şiddetli) ve etiyolojiler. Genel popülasyonların iki temel etkinlik çalışmasında, başarılı ilişki girişimlerinin denek başına ortalama oranı, CIALIS 5mg üzerinde% 57 ve 67, CIALIS 2.5mg üzerinde% 50 ve plasebo ile karşılaştırıldığında% 50’dir.

Diyabete sekonder erektil disfonksiyonu olan hastalarda, başarılı denemelerin denek başına ortalama oranı, plasebo ile% 28’e kıyasla, CIALIS 5mg ve 2.5mg’da sırasıyla% 41 ve 46 idi. Bu üç çalışmadaki hastaların çoğu, PDE5 inhibitörleri ile önceki isteğe bağlı tedaviye yanıt vermiştir. Sonraki bir çalışmada, PDE5 inhibitörlerine tedaviye yatkın 217 hasta plaseboya kıyasla günde bir kez 5 mg CIALIS’e randomize edildi. Başarılı cinsel ilişki girişimlerinin denek başına ortalama oranı CIALIS hastalarında% 68 iken plasebo hastalarında% 52’dir.

İyi huylu prostat hiperplazisi

CIALIS, benign prostat hiperplazisinin belirti ve semptomları olan 1500’den fazla hastayı kaydeden 12 haftalık süreli 4 klinik çalışmada incelenmiştir. Dört çalışmada CIALIS 5mg ile toplam uluslararası prostat semptom skorundaki iyileşme, plasebo ile -2.2, -3.6, -3.8 ve -4.2’ye kıyasla -4.8, -5.6, -6.1 ve -6.3 idi. Toplam uluslararası prostat semptom skorundaki iyileşmeler 1 hafta gibi kısa bir sürede meydana geldi. Aktif bir karşılaştırıcı olarak 0.4 mg tamsulosin içeren çalışmalardan birinde, CIALIS 5mg, tamsulosin ve plasebo ile toplam uluslararası prostat semptom skorundaki iyileşme sırasıyla -6.3, -5.7 ve -4.2 idi.

Bu çalışmalardan biri, her iki durumu olan hastalarda erektil disfonksiyon ve benign prostat hiperplazisinin belirti ve semptomlarındaki iyileşmeleri değerlendirdi. Bu çalışmada uluslararası erektil fonksiyon indeksinin erektil fonksiyon alanındaki gelişmeler ve toplam uluslararası prostat semptom skoru, plasebo ile 1.8 ve -3.8’e kıyasla sırasıyla CIALIS 5 mg ile 6.5 ve -6.1 idi. Başarılı cinsel ilişki girişimlerinin denek başına ortalama oranı, CIALIS 5 mg ile% 71.9, plasebo ile% 48.3’tür.

Etkinin sürdürülmesi, çalışmalardan birine açık etiketli bir uzantıda değerlendirildi; bu, 12. haftada görülen toplam uluslararası prostat semptom skorundaki iyileşmenin, CIALIS 5mg ile 1 ek tedavi yılına kadar korunduğunu gösterdi.

Pediyatrik popülasyon

Etkililik kanıtı görülmeyen Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) olan pediyatrik hastalarda tek bir çalışma yapılmıştır. Tadalafil’in randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel, 3 kollu çalışması 7-14 yaş arası 331 erkekte DMD ile eşzamanlı kortikosteroid tedavisi aldı. Çalışma, hastaların tadalafil 0.3 mg / kg, tadalafil 0.6 mg / kg veya plaseboya günlük olarak randomize edildiği 48 haftalık bir çift kör dönemi içermiştir.

Cialis satın al Tadalafil, birincil 6 dakikalık yürüme mesafesi (6MWD) bitiş noktası ile ölçülen ambulasyondaki düşüşü yavaşlatmada etkinlik göstermedi: plasebo grubunda 6MWD’deki en küçük kareler (LS) ortalama değişim –51.0 metre (m) idi. tadalafil 0.3 mg / kg grubunda –64.7 m ve tadalafil 0.6 mg / kg grubunda –59.1 m (p = 0.538). Ek olarak, bu çalışmada yapılan ikincil analizlerin hiçbirinden etkinlik kanıtı yoktu. Bu çalışmadan elde edilen genel güvenlik sonuçları genellikle tadalafilin bilinen güvenlik profili ile ve kortikosteroid alan pediatrik DMD popülasyonunda beklenen advers olaylar (AE) ile tutarlıdır.

Avrupa İlaç Ajansı, erektil disfonksiyonun tedavisinde pediyatrik popülasyonun tüm alt gruplarındaki çalışmaların sonuçlarını gönderme yükümlülüğünden feragat etmiştir. Pediyatrik kullanım hakkında bilgi için bölüm 4.2’ye bakınız.

Farmakokinetik özellikler

Cialis satın al Tadalafil oral uygulamadan sonra kolayca emilir ve ortalama maksimum gözlenen plazma konsantrasyonuna ( Cmaks ) dozlamadan 2 saat sonra ortalama bir sürede ulaşılır. Oral dozlamayı takiben tadalafilin mutlak biyoyararlanımı belirlenmemiştir.

Tadalafilin emilim oranı ve kapsamı gıdalardan etkilenmez, bu nedenle CIALIS gıda ile veya gıdasız alınabilir. Dozlama zamanının (sabahtan akşama karşı) emilim oranı ve derecesi üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır.

Ortalama dağılım hacmi yaklaşık 63 l’dir, bu da tadalafilin dokulara dağıldığını gösterir. Terapötik konsantrasyonlarda, plazmada tadalafilin% 94’ü proteinlere bağlanır. Protein bağlanması böbrek fonksiyon bozukluğundan etkilenmez.

Uygulanan dozun% 0.0005’inden azı sağlıklı deneklerin menisinde ortaya çıktı.

Biyotransformasyon

Cialis satın al Tadalafil baskın olarak sitokrom P450 (CYP) 3A4 izoformu tarafından metabolize edilir. Başlıca dolaşımdaki metabolit, metilkatekol glukuroniddir. Bu metabolit, PDE5 için tadalafil’den en az 13.000 kat daha az güçlüdür. Sonuç olarak, gözlenen metabolit konsantrasyonlarında klinik olarak aktif olması beklenmemektedir.

Eliminasyon

Sağlıklı bireylerde tadalafil için ortalama oral klerens 2.5 l / s ve ortalama yarı ömür 17.5 saattir.

Tadalafil ağırlıklı olarak aktif olmayan metabolitler olarak, özellikle dışkıda (dozun yaklaşık% 61’i) ve daha az bir oranda idrarda (dozun yaklaşık% 36’sı) atılır.

Doğrusallık / Dışı Doğrusallık

Sağlıklı kişilerde Tadalafil farmakokinetiği zaman ve doz açısından lineerdir. 2.5 ila 20 mg’lık bir doz aralığında, maruz kalma (EAA) dozla orantılı olarak artar. Kararlı durum plazma konsantrasyonlarına günde bir kez dozlamadan sonraki 5 gün içinde ulaşılır.

Erektil disfonksiyonu olan hastalarda popülasyon yaklaşımı ile belirlenen farmakokinetik, erektil disfonksiyonu olmayan kişilerde farmakokinetiğe benzer.

Özel Nüfuslar

Sağlıklı yaşlı bireylerde (65 yaş ve üzeri) tadalafilin oral klerensi daha düşüktü, bu da 19 ila 45 yaş arası sağlıklı bireylere göre% 25 daha yüksek maruziyet (EAA) ile sonuçlandı. Yaşın bu etkisi klinik olarak anlamlı değildir ve bir doz ayarlaması gerektirmez.

Böbrek yetmezliği

Tek doz tadalafil (5 ila 20 mg) kullanan klinik farmakoloji çalışmalarında, hafif (kreatinin klerensi 51 ila 80 ml / dak) veya orta derecede (kreatinin klerensi 31 ila 50 ml / dak) böbrek yetmezliği olanlarda yaklaşık iki katına çıkar ve diyalizde son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda. Hemodiyaliz hastalarında, Cmaks sağlıklı kişilerde gözlenenden% 41 daha yüksekti. Hemodiyaliz, tadalafil eliminasyonuna ihmal edilebilir bir şekilde katkıda bulunur.

Karaciğer Yetmezliği

Hafif ve orta şiddette karaciğer yetmezliği (Child-Pugh sınıf A ve B) olan kişilerde Tadalafil maruziyeti (EAA), 10 mg’lık bir doz uygulandığında sağlıklı bireylerde maruziyetle karşılaştırılabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh sınıf C) CIALIS’in güvenliği hakkında sınırlı klinik veri vardır. CIALIS reçete edilirse, reçete yazan hekim tarafından dikkatli bir bireysel yarar / risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalara günde bir kez tadalafil dozunun uygulanması hakkında mevcut veri yoktur. CIALIS günde bir kez reçete edilirse, reçete yazan hekim tarafından dikkatli bir bireysel yarar / risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalara 10 mg tadalafil’den daha yüksek dozların verilmesi hakkında mevcut veri yoktur.

Diyabetli hastalar

Diyabetli hastalarda tadalafil maruziyeti (EAA), sağlıklı kişiler için EAA değerinden yaklaşık% 19 daha düşüktü. Maruziyetteki bu fark bir doz ayarlaması gerektirmez.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik olmayan veriler, geleneksel güvenlik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, kanserojen potansiyel ve üreme toksisitesi çalışmalarına dayanarak insanlar için özel bir tehlike ortaya koymaz.

1000 mg / kg / gün tadalafil alan sıçanlarda veya farelerde teratojenisite, embriyotoksisite veya foetotoksisite kanıtı yoktu. Sıçan doğum öncesi ve doğum sonrası gelişim çalışmasında, gözlemlenen etki dozu 30 mg / kg / gün değildi. Gebe sıçanda, bu dozda hesaplanan serbest ilaç için EAA, 20 mg’lık bir dozda insan EAA’sının yaklaşık 18 katı idi.

Cialis Satın Al Erkek ve dişi sıçanlarda doğurganlık kaybı yoktu. 25 mg / kg / gün dozlarında 6 ila 12 ay boyunca günlük olarak tadalafil verilen köpeklerde (tek bir 20 mg doz verilen insanlarda görülenden en az 3 kat daha fazla maruz kalma [dağılım 3.7-18.6]) ve üzeri, bazı köpeklerde spermatogenezde azalmaya neden olan seminifer tübüler epitelde gerileme vardı. Ayrıca bkz. Bölüm 5.1.

Saklamaya yönelik özel önlemler

Cialis Satın Al Nemden korumak için orijinal ambalajında ​​saklayınız. Tadalafil 5 mg için – 25 ° C’nin üzerinde saklamayın. Tadalafil 2.5 mg, 10 mg, 20 mg ve 100 mg için – 30 ° C’nin üzerinde saklamayın.

Ambalajın niteliği ve içeriği

2, 4, 8, 10, 12, 14, 28,30 ve 84 film kaplı tabletlerin kartonlarında alüminyum / PVC kabarcıklar.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanamayabilir.

Bertaraf ve diğer işlemler için özel önlemler

Kullanılmayan herhangi bir tıbbi ürün veya atık malzeme yerel gerekliliklere uygun olarak imha edilmelidir.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments